מסירות בתנועה

כדורים מתעופפים מסירות רביעיות בסיס
מסירות בתנועה ברבעיותעל אותו עקרון של התרגילים הקודמים

כאן אני מדגים נושא שוב של SWING העברת הכדור לצד החלש ותנועה של שאר השחקנים בהמשך, עקרון זה הינו עקרון חשוב בכל התקפה ומאתגר את ההגנה.

גם כאן כמובן ניתן לגוון בהתאם לטקטיקה בקבוצה שלכם.

הערה:
בסרטוטים אלו מודגם כאילו כל תנועה היא בפני עצמה אך ניתן כמובן לבצע מספר תנועות במקביל לקבל כדור וקליעה במצבים שונים.