מסירות בתנועה

 כדורים מתעופפים מסירות בזוגות העמדה נוספת

מסירות בתנועה זוגותהעיקרון דומה לתרגילים הקודמים אך בהעמדה שונה ובכך מתקבלים אפשרויות מסירה ומצבים שונים במגרש.

גם כאן כמובן ניתן להשתמש במגוון אפשרויות של תרגול ומצבים שונים של תנועה, חסימות, תנועה ללא כדור.

הערה:
לרוב אני משתמש במצבים שיש בתרגילים ולוקח חלקים מהתרגיל ועבוד עליהם במבנה זה או במבנים אחרים של תרגילים