מגוון תרגילי כדרור

התנגשויותתרגיל זה יכול להתרחש בצורה שנראית כאן לעבודה בקבוצות קטנות או לרחוב המגרש ללא סלים הרעיון בקבוצות האם.
כדרור אחד מול השני באותה היד בעת המפגש שינויי כיוון על פי הנחיית המאמן.

ניתן לגוון ע"י הוצאת שחקן נוסף משני הצדדים כך יתבצע שני שינויי כיוון