12ReactCore Workout


סדרת תרגילים בשיטת 12REACT C.R.M לעבודה על שרירי הליבה בשילוב אימון קוגניטבי תגובתי.

אחת הבעיות של עבודה על שרירי הליבה שהם לרוב תרגילים קשים ולא מעניינים במיוחד, סף התסכול בהם נמוך ורק אם מאמן דורש, שחקנים אכן עושים אותם.

למרות שהם בסיס חשוב מאוד לתנועה, כח מתפרץ ויציאה מהמקום, הם לרוב התרגילים הראשונים ששחקנים מוותרים עליהם בעבודה אישית שלהם.

אישית אייני אוהב את אימוני הפלאנק הסטטיים, גם אם בשלב הראשון כדאי ללמוד את הטכניקה הבסיסית, הרי ספורטאים בענפי הכדור לעולם לא יהיו סטטיים והם תמיד ישאפו לייצר תנועתיות ובתוך כך להיות מסוגלים לחזק את שרירי הליבה מתוך תנועה.

ניתן לשלב את רוב תרגילי החיזוק עם שיטת 12REACT C.R.M ומומלץ מאוד, מתוך מגוון התנועות השונות לבחור בסדרת תנועות עם אותו מנך גוף כך שניתן תמיד לראות את האפליקציה ואת פריסת הערכה

בסדרת התרגילים תוכלו לראות מגוון רעיונות עם האפליקציה ועם הערכה.
כך שהאימון הופך להיות הרבה יותר מאתגר מצד אחד ולדעתי הרבה יותר משמעותי לספורטאים בענפי הכדור!

להזמנת ערכה לאימון תגובתי קוגניטיבי
www.12react.biz

אשמח לענות על כל שאלה
בברכה, יועד אגמון
האקדמיה לכדורסל ברשת