התמודדות עם לחץ

האם שינוי אופן החשיבה על הלחץ עשוי לעודד את הבריאות ואת התפקוד שלנו?
בעניין הזה המדע אומר: "כן."
כשאתם משנים את דעתכם בנוגע למתח, אתם יכולים לשנות את תגובת הגוף למתח. המשיכו לקרוא