תגובה וניתור

2 תרגילי תגובה וניתור (לא רק לשחקנים גבוהים)

אישית אני פחות אוהב את התרגילים עם הגומיות
כתפישה שלי שהתנועה צריכה להיות מהירה מאוד ולאו דווקא להגיע לשיא הגובה
אני מסביר זאת בסרטון זה

תרגיל ראשון  – ההטעיה הינה בעצם העליה המהירה כך שמעבר לעבודה שיש להקפיד שלא להוריד את הכדור למטה
יש להקפיד שהקפיצה השניה תהיה מהתאומים ולא מה-4 ראשי

אין ספק שיש לשפר ולחזק את התאומים לניתור גבוה אך לא ע"י ניפוכו אלא ע"י קיצור השריר
ככל שהשריר יהיה יותר קצר כך הוא יוכל להגיב מהר יותר ולהתכווץ מהר יותר

התרגיל השני משתמש בכדורי פוטובול קטנים שכבר הופיעו כאן במאמרים קודמים
וגם הם יעילים מאוד לתגובה ולהופה כתרגיל לניתור תגובה וניתור שני

בלי ספק שמעבר לכל הניתור בכלל והשני בפרט הינו עניין גנטי של סוג השריר וסוגי סיבי השריר
אך בד בבד כמו כל שריר, ככל שעובדים עליו בדגשים המתאימים כך הוא מתפתח

בהצלחה, יועד אגמון
האקדמיה לכדורסל ברשת