מסירות בתנועה

תרגילי בסיסי לתרגול מסירות וחיתוכים:

passing dril 3