מסירות בתנועה

מגוון תרגילים נוספים למסירות בתנועה במגרש שלם ובחצי מגרש:

ממליץ לכם גם לעבר על המאמרים:

בהצלחה יועד אגמון

תרגול מסירות ארוכות:passing dril 4