מסירות בתנועה

כדורים מתעופפים מסירות שלשות בסיס לקליעה מקו ה-3מסירות בתנועה שלשות בסיס

על אותו עקרון של הזוגות גם כאן אנו מנצלים את התרגיל עד הסוף תוך הוספת 2 כדורים לשלשה הבאה, ובכך ממצים עד הסוף את התרגיל ומצבים שנוצרים בו.

8 מוביל את הכדור לצד השני
SWING – העברת הכדור לצד הנגדי במסירות
7 קולע לסל
0 חוסם ל-8, 8 נע על החסימה ומקבל כדור לקליעה מ-3
ו-0 נע לכיוון 2 מקבל ממנו כדור אחרון אף הוא לקליעה מ-3

הערה
בתרגיל זה ניתן לספור בכל התקפה כמה מתוך שלושת הכדורים שנזרקו אכן נכנסו לסל, או לקיים את המשחקון הזה בצורה של תחרות בין השלשות במידה והשלשות מלאות.