מסירות בתנועה

ניתן להשתמש בתרגיל זה כתרגיל חימום לפני משחק

HC passing dril 1