מסירות בתנועה

ושוב הגעתם לאולם ויש לכם חצי אולם
כמובן ניתן לתרגל זאת בשני צידי המגרש
ולהוסיף תחלופה בין שני צידיו

HC passing dril 3