מסירות בתנועה

הגעתם לאולם ומסתבר שיש לכם רק חצי מגרש…
ניתן להכניס כאן אלמנטים נוספים

HC passing dril 2