מסירות בתנועה

ניתן לתרגל באמצעות תרגיל המשכי זה חסימות הפוכות
או תנועה לכדור במצבים שונים

HC passing dril 5