מסירות בתנועה

תרגיל פשוט של מסירות בתנועה מומלץ לבצע אותו במקביל משני צידי המגרש

passing dril 1