מסירות בתנועה

תרגיל נחמד לתרגול מקביל של תנועה עם כדור בשלשות

passing dril 2