הגנת היחיד בכדורסל

הגנת היחיד – טבלת נושאים

01/03/2014

טבלת נושאים לעבודה בהגנה על פי גילאים ורמות

זוהי טבלת נושאים שנגזרה מתוך טבלה מלאה של כל נושאי ההגנה וההתקפה שמצאתי לנכון להכניס במהלך השנים, הטבלה מורכבת ממאות נושאים ותתי נושאים ומחולקת לגילאים ולרמות בתוך הגילאים מרמת ה-1/1 ועד ה-5/5.

נושאי הגנה
L – שלב הלימוד: חלוקה למרכיבי היסוד – חלוקה לשלבי הלימוד סטאטי – דינאמי. בשלב זה יש להקפיד ללמד יסוד חדש ללא שילוב אלמנטים נוספים תוך הקפדה יתירה על פרטי היסוד הנלמד.
D – שלב התרגול: תרגול היסוד הנלמד במצבי מהירות והתחלת שילוב הגנה בסיסית ומלווה. ניתן לשלב מספר יסודות אשר כבר נלמדו על מנת לצור תרגילים שוטפים ומאתגרים.
P – שלב האימון: שילוב מספר יסודות אשר תורגלו ברמות שונות תוך שילוב מצבי לחץ כגון הגנות, זמן, מיקום ואף הכנסת הגנות אגרסיביות יותר ממה שנתקלים במשחק למשל 3 שחקנים על שחקן אחד או 6 שחקני הגנה.
* – יש לבחור מתוך כלל הפתרונות 1-3 פתרונות רלוונטיים ולא ללמד את כל הפתרונות.

טבלת נושאים

להזמנת הרצאה בנושא: 0506616157

בהצלחה, יועד אגמון
האקדמיה לכדורסל ברשת