אימון אישי – רכזים

טכניקת ה-"SPLIT" בהתקפה מיושמת היום בעיקר במצבים של P&R למרות שהיא יעילה מאוד בכל פעם שהעזרה מגיעה גבוה מדיי
במצב זה אנו חותכים את מצב הרגליים של ההגנה ושל השחקן העוזר וחותכים בנקודה שבין השומר שלי לשומר העוזר

הדגשים שיש לשמור עליהם:

  • בלימה וחיתוך ב-90 מעלות
  • הורדת הגוף נמוך
  • והורדת הכדור מתחת לידיים של ההגנה
  • ניתן לשלב שינוי כיוון בין הרגליים מצב שמיצר באופן טבעי הן ירידה נמוכה והן הגנה על הכדור

בוודאו ניתן לראות עבודה על הטכניקה הזו כיצד לבלום ולצאת נמוך וב-90 מעלות
כמו כן מקרים ותגובות למצב של מסירה אחרי שהעזרה הגיעה ומסירה לשחקן
דגש להמשך תנועה אחרי המסירה לקבלת כדור

בוודאו זה תוכלו לראות כיצד זה בא לידיי ביטוי במשחק
וכיצד סטף קרי יוצר לעצמו את היתרון במצב של ספליט

אשמח לקבל שאלות בדף הפיסבוק של האקדמיה לכדורסל ברשת

תהנו! יועד אגמון
האקדמיה לכדורסל ברשת