פרדוקס המטרה


מתוך הספר: עולמות מופלאים
(קואץ' אגמון יועד)

"פרדוקס המטרה", זהו מושג שטבעתי לפני שנים רבות, עת זיהיתי שאנשים החותרים למטרה לא רק שאינם מגשימים אותה, אלא שאף מעצם החתירה – הם פוגמים ביכולת שלהם להשיגה. פרדוקס זה מתייחס לסתירה הלוגית – אופרטיבית הנוצרת מכך שהמאמץ להגשים מטרה, פוגע בהגשמתה. מרוב שאנו מכוונים למטרה, אנו פועלים למעשה נגדה. ניתן למצוא זאת בפוליטיקה, ביחסי זוגיות, בספורט, ועוד…
…כדי שלא ניפול למעגל המכושף הזה, שבו שאיפה עזה למטרה גוררת בסופה כישלון, חשוב שבסוף כל שלב של עשייה, נעצור ונברר לעצמנו – האם אנחנו מקדמים עצמנו בדרך למטרה – או מתרחקים ממנה? האם המטרה נשארת בעינה, או מקבלת צורה אחרת?
כלים חשובים נוספים ועקרונות חיים שכדאי לאמץ או לוותר עליהם תוכלו למצוא בספר "עולמות מופלאים"
עמ' 136 מתוך הספר "עולמות מופלאים" להזמנת הספר להמשך קריאה

הפרק על פרדוקס המטרה בספר עולמות מופלאים

Coach Agmon Yoed
Cognitive Reactoion Method