ווידאו מהשתלמויות


להזמנת השתלמויות: www.BBCay.net או בטלפון: 050-66161-57

קטעים מתוך השתלמויות מאמנים ומדריכים בכדורסל:
ניהול משחק – שימוש בחילופים 

תרגילי שליטה – אז על מה באמת אנו רוצים לשלוט
 דגשים בקידום שחקנים ושחקניות ברמות השונות 
 אימון קליעה כהכנה למשחק בפ.ר.ק. הפיזי 
 אימון קליעה כהכנה למשחק בפ.ר.ק. הרגשי 
אימון קליעה כהכנה למשחק בפ.ר.ק. הקוגנטיבי 
אתנחתא –  גם מליון וחצי מתחיל ברק אחד בכל פעם
עקרונות בחדירות לסל – ירושלים

אתנחתא – מאלף הכדורים –

הבדלים באימון כדורסל בין נשים וגברים –

דגשים בקליעת עונשין –

*קטעי הווידאו אינם כל השתלמות אלא קטעים ממנה
מידע על ההשתלמויות הבאות, הרשמה או הזמנת השתלמות
ניתן לקבל www.BBCay.net או בטלפון: 050-6616157

בברכה, יועד אגמון
האקדמיה לכדורסל ברשת