מסירות בתנועה

תרגיל משולב עם 3 כדורים גם כאן ניתן לעשות שימוש כתרגיל חימום לפני משחק

HC passing dril 4

מגוון תרגילים נוספים למסירות בתנועה במגרש שלם ובחצי מגרש:

ממליץ לכם גם לעבר על המאמרים:

להזמנת השתלמויות מאמנים – 0506616157

בהצלחה יועד אגמון