מוטיבציה

מוטיבציה

מוטיבציה: הנה מכלול התהליכים אשר מעוררים, מכוונים ומשמרים את האדם להשגת מטרה מסוימת.
בענף הכדורסל אנו מנסים לפתח שני סוגי מוטיבציות במקביל:

האישית
הקבוצתית
הבעיה בשני סוגי מוטיבציה אלה שפעמים רבות הן מתנגשים אחד בשני.
בתחום תורת האימון תופעה זו נקראת התנגשות ערכים, כאשר ערך אחד נלחם או סותר או מתנגש בערך אחר. המשיכו לקרוא